“Enriching Translation Studies through Rereadings: a symposium with prospective scholars discussing fundamental issues in theory and practice” Sempozyumu Yapıldı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün düzenlediği “Enriching Translation Studies through Rereadings: a symposium with prospective scholars discussing fundamental issues in theory and practice” başlıklı sempozyum 28 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim bölümleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim doktora programlarında çalışmalarını sürdürmekte olan toplam 13 araştırmacı sözlü bildirileriyle katıldı. Bildirilerde çeviri tarihi, çeviri kuramı, edebiyat çevirisi, teknik metin yazarlığı ve çeviri eğitimi gibi konular ele alındı.

Prof. Dr. Işın Öner’in moderatörlüğünde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinden Merve Araz, Perihan Demir ve Senanur Çalışkan’ın katıldığı “Changing trends in translation studies” başlıklı yuvarlak masa toplantısında makine çevirisi, toplum çevirmenliği ve konferans çevirisi konuları tartışıldı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Yüksek Lisans Programı öğrencileri de poster sunumlarıyla sempozyuma katıldı.

Sempozyumda 25 farklı üniversiteden katılan akademisyenlerin yanı sıra Çeviribilim alanında lisansüstü düzeyinde araştırma yapan öğrenciler ve çeviri işletmelerinden temsilciler ağırlandı.

Çeviribilim alanında yeniden okumalar üzerinden yapılan bu tartışmalarla alana getirilen açılımların gelecekte yapılacak bilimsel toplantılar için zemin oluşturacağı vurgulandı.

Görüntülenme: 219 Yayınlanma Tarihi: 24 Mayıs 2018