Program Yeterlilikleri

PÇ-1

İkinci yabancı dilde çeviri yapabilecek düzeye gelir.

PÇ-2

Çeviri yaptığı dillerde yetkinlik kazanır.

PÇ-3

Küresel dil hizmeti sektörünün gerektirdiği yeti ve becerileri kazanır.

PÇ-4

Uygulamalar ve alan dışı dersler yoluyla çevirinin dallararası doğasını tanır.

PÇ-5

Çeviri ve dilin ayrılmaz parçası olan farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ-6

Günümüzde dil hizmeti sektörünün olmazsa olmazı çeviri teknolojilerini öğrenir ve kullanır.

PÇ-7

Kaynak kültür ve erek kültürde çeviri amaçlı metin çözümleme edinci kazanır.

PÇ-8

Çeviri amaçlı araştırma tekniklerini öğrenir.

PÇ-9


Eşzamanlı çeviri, ardıl çeviri, konferans çevirisi ve toplum çevirmenliği gibi sözlü çeviri uygulamalarını ders ortamında deneyimler.

PÇ-10
 

Türkçenin dil ve sözcük yapısı, yazım ve kullanımına ilişkin kurallarını öğrenir ve anadilinde yetkin bir çevirmen haline gelir.

PÇ-11


Geçmişten günümüze yazılı ve sözlü çeviri kuramlarını tanırken, kuramın uygulama ve eleştiriyle bağlarını kurabilir.

PÇ-12

Mesleki becerisini yaşam boyu sürdürecek ve geliştirecek araştırma yetisi geliştirir.

PÇ-13

Çevirmen ahlakı ve çeviri etiği konularında farkındalık kazanır.

PÇ-14

Çeviride kalite standartları doğrultusunda çalışma alışkanlığı kazanır.