İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 17.02.2023 Tarih ve 2023-05-2 Sayılı Karar Eki   EK-17

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK LİSANS PROGRAMI (%100 İngilizce)
ÖĞRETİM PROGRAMI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE101 Introduction to Translation I Z 2 1 0 3 6
TRE103 Intercultural Communication I Z 2 1 0 3 6
TRE105 Turkish for Translators Z 3 0 0 3 6
TRE109 Translation Technologies I Z 1 1 0 2 3
  FOREIGN LANGUAGE I Z 2 4 0 4 7
TURK101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   12 7 0 17 30
TOPLAM KREDİ   17 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE102 Introduction to Translation II Z 2 1 0 3 6
TRE104 Intercultural Communication II Z 2 1 0 3 6
TRE108 Comparative Civilization Studies Z 2 0 0 2 3
TRE110 Translation Technologies II Z 1 1 0 2 3
INTE108 Interpreting Practices Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE II Z 2 4 0 4 7
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   13 8 0 19 30
TOPLAM KREDİ   36 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE203 Translation Oriented Text Analysis Z 2 1 0 3 5
TRE205 Machine Translation Z 2 1 0 3 3
INTE207 Introduction to Community Interpreting  Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE III Z 2 4 0 4 7
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  AREA ELECTIVE I  S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE II  S 2 1 0 3 5
TOPLAM   15 8 0 21 30
TOPLAM KREDİ   57 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE208 Technical Writing Z 2 1 0 3 3
TRE210 Introduction to Project Management Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE IV Z 2 4 0 4 7
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  AREA ELECTIVE III S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE IV S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE V S 2 1 0 3 5
TOPLAM   15 8 0 21 30
TOPLAM KREDİ   78 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTE301 Consecutive Interpreting Z 2 1 0 3 3
TRE303 Translation Theory and Criticism Z 3 0 0 3 5
  FOREIGN LANGUAGE V Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE VI S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE VII S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE VIII S 2 1 0 3 5
TOPLAM   13 8 0 19 30
TOPLAM KREDİ   97 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTE306 Onsight Interpreting Z 2 1 0 3 3
TRE308 Translation Quality Standards Z 2 1 0 3 5
  FOREIGN LANGUAGE VI Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE IX S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE X S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE XI S 3 0 0 3 5
TOPLAM   13 8 0 19 30
TOPLAM KREDİ   116 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE401 Research Techniques Z 3 0 0 3 5
TRE403*/INTE403** Translation and Project Management*/Community Interpreting in Legal and Healthcare Settings** Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE VII Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE XII S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE XIII S 2 1 0 3 5
  FREE ELECTIVE I S 3 0 0 3 5
TOPLAM   14 7 0 19 30
TOPLAM KREDİ   135 210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE402 Thesis Z 0 6 0 3 5
TRE408*/ INTE406** Translation of Specific Subject Matter*/ Conference Interpreting** Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE VIII Z 2 4 0 4 7
  AREA ELECTIVE XIV S 2 1 0 3 5
  AREA ELECTIVE XV S 2 1 0 3 5
  FREE ELECTIVE II S 3 0 0 3 5
TOPLAM   11 13 0 19 30
TOPLAM KREDİ   154 240
*TRE403/
TRE408
*Yazılı modül dersi            
**INTE403/
INTE406
**Sözlü modül dersi            
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    154 240      
  Zorunlu Dersler   103 155      
  Seçmeli Dersler    51 85      
  Zorunlu Yabancı Dil Dersi   32 56      
  Toplam ders sayısı   51      
  Zorunlu ders sayısı   34      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   67%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   33%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   15      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   2      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER/ AREA ELECTIVE COURSES
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
LING221 Linguistics for Translators I S 3 0 0 3 5
EAP221 Expository Writing S 2 1 0 3 5
TRE223 Media Translation S 2 1 0 3 5
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUM220 Contemporary World Literature S 2 1 0 3 5
LING222 Linguistics for Translators II S 3 0 0 3 5
TRE222 Transcreation S 2 1 0 3 5
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE323 Translation of EU Texts S 2 1 0 3 5
TRE327 Literary Translation  S 2 1 0 3 5
TRE331 Special Topics in Machine Translation S 2 1 0 3 5
HUM321 Contemporary World Drama S 2 1 0 3 5
HUM323 Photography Basics S 2 1 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
INTE326 Interpreting in Press and Media S 2 1 0 3 5
TRE322 Editing and Proofreading S 2 1 0 3 5
TRE324 Historical Translation Studies S 2 1 0 3 5
LING320 Contrastive Turkish-English Analysis S 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE423 Technical Translation S 2 1 0 3 5
TRE425 Terminology Management S 2 1 0 3 5
TRE429 Translation and Interpreting Service Providing Business S 2 1 0 3 5
HUM421 History of Anglo-Saxon Culture and English S 2 1 0 3 5
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE426 Discourse Analysis S 2 1 0 3 5
TRE428 Translation of Legal Texts S 2 1 0 3 5
TRE432 Research and Innovation in Translation Studies and Translation Technologies S 2 1 0 3 5
LING420 Computational Linguistics S 2 1 0 3 5
               
YABANCI DİL DERSLERİ/ FOREIGN LANGUAGE
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ARA111 Arabic I S 2 4 0 4 7
ARA112 Arabic II S 2 4 0 4 7
ARA211 Arabic III S 2 4 0 4 7
ARA212 Arabic IV S 2 4 0 4 7
ARA311 Arabic V S 2 4 0 4 7
ARA312 Arabic VI S 2 4 0 4 7
ARA401 Arabic VII S 2 4 0 4 7
ARA412 Arabic VIII S 2 4 0 4 7
GER111 German I S 2 4 0 4 7
GER112 German II S 2 4 0 4 7
GER211 German III S 2 4 0 4 7
GER212 German IV S 2 4 0 4 7
GER311 German V S 2 4 0 4 7
GER312 German VI S 2 4 0 4 7
GER411 German VII S 2 4 0 4 7
GER412 German VIII S 2 4 0 4 7
RUS111 Russian I S 2 4 0 4 7
RUS112 Russian II S 2 4 0 4 7
RUS211 Russian III S 2 4 0 4 7
RUS212 Russian IV S 2 4 0 4 7
RUS311 Russian V S 2 4 0 4 7
RUS312 Russian VI S 2 4 0 4 7
RUS411 Russian VII S 2 4 0 4 7
RUS412 Russian VIII S 2 4 0 4 7
               
DERS KOD AÇILIMLARI            
EAP English for Academic Purposes            
HUM Humanities            
INTE Interpreting (English)            
LING Linguistics            
TRE  Translation (English)            
ARA Arabic            
GER German            
RUS Russian            
               
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri
KOD DERSİN ADI  Z/S T U L K AKTS
PFE201 Eğitime Giriş  S 3 0 0 3 4
PFE203 Eğitim Psikolojisi  S 3 0 0 3 4
PFE202 Öğretim İlke ve Yöntemleri  S 3 0 0 3 4
PFE204 Öğretim Teknolojileri S 2 0 0 2 3
PFE301 Sınıf Yönetimi  S 2 0 0 2 3
PFE303 Rehberlik ve Özel Eğitim  S 3 0 0 3 4
PFE302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 4
PFE401 Özel Öğretim Yöntemleri S 3 0 0 3 4
PFE402 Öğretmenlik Uygulaması S 1 8 0 5 10
  GENEL TOPLAM   23 8 0 27 40
               
Koşullar
1. Öğrenci, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersiyle birlikte toplamda 154 kredi / 240 AKTS bölüm dersini tamamlamakla yükümlüdür.
2. Öğrenci, toplamda 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersi eğitimini aynı dilde ve sıralı olarak tamamlamalıdır. Herhangi bir sebeple seçtiği dili değiştiren öğrenci, eğitiminin uzama olasılığını hukuki olarak kabul etmiş sayılır.
3. Programa başvurulan dönemin başında yapılacak olan dil dersi seviye belirleme sınavı sonucunda öğrenciler seçtikleri dilde uygun seviyeye yerleştirilir. Ancak bu dilde 412 seviyesini tamamladıklarında, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersini tamamlamak üzere bölümde açılan bir diğer yabancı dil dersine kaydolurlar.
4. Öğrenci, 7. ve 8. yarıyıllarda  uzmanlaşacağı alan doğrultusunda yazılı veya sözlü çeviri derslerini alır. Sözlü çeviri derslerinin seçilebilmesi için, öğrencinin TRE103, TRE104, INTE108, INTE207, INTE301 ve INTE306 kodlu dersleri almış olması, bu derslerin not ortalamasının BB ve üzeri olması ve bölüm tarafından yapılacak genel kültür, ardıl çeviri ve yazılı metinden sözlü çeviri bölümlerinden oluşan sınavdan 90 ve üzeri not alması beklenmektedir.