Bölüm Hakkında

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Programı 2014-2015 akademik yılında eğitime başlamış, ilk mezunlarını 2018 yılında vermiştir.

Amacımız

Çevirmenlik yirmi birinci yüzyılda farklı kültür ve uzmanlık alanlarını kapsayan, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir dil, kültür ve iletişim uzmanlığına dönüşmüştür. Bu doğrultuda, programımızın amacı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek, İngilizce ve Türkçeyi üst düzeyde kullanan, ayrıca bir ikinci yabancı dilde yetkinlik kazanan, kuram ve uygulama arasında bağ kurabilen sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.

Eğitim Programı

Küresel ölçekte geçerli olan standartlar doğrultusunda dil hizmeti veren ve alan kurum ve kuruluşların dil, kültür, teknoloji kullanımı, proje yönetimi, metin üretimi gibi konulardaki gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli araştırmacıları ve dil/kültür uzmanlarını alana kazandırmak için kendini yenileyen, güncel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Teknoloji çeviri öncesi, çeviri ve çeviri sonrası gibi süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Programımızda, öğrencilerimiz iş yaşamının gerektirdiği proje yönetimi, çeviri, yerelleştirme, terimce yazılımlarını uygulamalı olarak öğrenmektedir. Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı’nda öğrenciler bir çeviri projesi sürecinin her aşamasını deneyimleme imkânı bulmaktadır.

Sektördeki etkisini gün geçtikçe daha fazla hissettiren Makine Çevirisi ise teknolojinin en yoğun olarak kullanıldığı alan. Sektörün geleceği olan öğrencilerimizin sektörün geleceğini şekillendirecek Makine Çevirisi konusunda yetkinlik kazanmaları programımızın özel bir amacı. Bu kapsamda hazırlanan Makine Çevirisi dersinde, teknolojinin şu andaki durumu ve geleceği üzerinde durulmakta ve projeler yürütülmektedir.

Modüler Sistem

Öğrencilerimizin yatkınlık ve yetkinliklerine göre uzmanlık kazanmalarını sağlamak amacıyla programımızda modüler sistem uygulanmaktadır.

Eğitim programının ilk üç yılında yazılı ve sözlü çeviri dersleri ortak olarak işlenmektedir. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz yazılı ve sözlü çeviri modüllerinden birini seçerek bu alandaki uzmanlıklarını pekiştirme fırsatı yakalamaktadır. Sözlü çeviri modülüne devam edenler Konferans Çevirmenliği, Toplum Çevirmenliği gibi uygulama ağırlıklı dersler alırken, yazılı çeviri modülünde ise Yerelleştirme ve Proje Yönetimi, Teknik Çeviri gibi dersler işlenmektedir. Yazılı modül öğrencileri Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı'ndan yararlanırken, sözlü modül öğrencileri Konferans Çevirisi Laboratuvarı’nda profesyonel ekipmanları kullanarak eşzamanlı çevirinin gerektirdiği yeti ve becerileri kazanmaktadır.

İkinci Yabancı Dil

Öğrencilerimiz, lisans eğitimlerine başlarken Almanca, Arapça ve Rusça dillerinden birini seçerek dört yıl boyunca haftada altı saat ikinci bir yabancı dil eğitimi almaktadır. Okuma/yazma, dinleme/konuşma ve dil bilgisi dersleriyle yoğun bir eğitim alan öğrencilerimiz seçtikleri dili çeviri yapabilecek düzeyde öğrenme imkânı bulmaktadır. Bu seviyeye gelenler, AKTS ve ders kredileri doğrultusunda üçüncü bir yabancı dili öğrenmeye başlar.

Çift Anadal ve Yandal

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans öğrencilerine çift anadal ve yandal yapma imkanı sunmaktadır. İngilizce lisans programına kabul edilen öğrencilerimiz gerekli şartları yerine getirdiğinde çift anadal veya yandal programına başvuru yapabilmektedir. Yandal programını tamamlayan öğrencilerimize yandallarıyla ilgili sertifika verilmektedir. İki anadalı da başarıyla tamamlayan Çift Anadal Programı öğrencileri ise iki diploma alma hakkı kazanmaktadır.

Akademik Gelişim Programı (AGEP)

Üniversitemizde öğrencilerin akademik anlamda bilgi ve yetkinliklerini artırmak için mevcut ders programının ötesinde Akademik Gelişim Programı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sanatsal faaliyetlerden okuma gruplarına kadar birçok alt programa katılma fırsatı bulmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin talepleri doğrultusunda bölümümüze bağlı dersler de açılmaktadır. Önceki yıllarda sunulan Çeviri Kuramı Okumaları, Python gibi alt programlarla öğrencilerimiz akademik ve mesleki açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulmuştur.

İngilizce Hazırlık Eğitimi

Programımıza kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri üniversitemizin hazırladığı yeterlik sınavı ile belirlenmektedir. Belirli başarı ölçütlerini sağlayan öğrenciler doğrudan lisans eğitimlerine başlamaktadır. Hazırlık eğitimi alması gereken öğrenciler ise sınavda belirlenen seviyelerinden başlayarak haftada 28 saat olmak üzere 4 kurdan oluşan bir eğitim görmektedir. Yıl sonu başarı puanı 70 ve üzeri olan öğrenciler hazırlık programını tamamlayarak dört yıllık lisans eğitimlerine başlama hakkı kazanmaktadır.