Bölüm Hakkında

Çevirmenlik yirmi birinci yüzyılda farklı kültür ve uzmanlık alanlarını kapsayan, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı kültürlerarası bir iletişim uzmanlığına dönüşmüştür. Programın amacı ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalıştırılmak üzere tercih edilen, hem İngilizce hem de Türkçe dillerini üst düzeyde kullanan sözlü ve yazılı çevirmenler yetiştirmektir.

Programda ilgi ve yatkınlık alanlarına göre öğrencilerimizin kendilerini birer kültür ve iletişim uzmanı olarak geliştirebilmeleri, kuramsal modellerle uygulamanın gereklerini birleştirebilecek bir donanımla mezun olabilmeleri hedeflenmektedir. Program küresel ölçekte geçerli olan standartlar doğrultusunda, dil hizmeti veren ve alan şirketlerin dil, kültür, teknoloji kullanımı, proje yönetimi, metin üretimi gibi konulardaki gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli dil/kültür uzmanları ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 Neden 29 Mayıs Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)?

 • Küresel dil hizmeti sektörünün gerektirdiği yeti ve becerileri kazanabileceksiniz.
 • Uygulamalar yoluyla çevirinin disiplinlerarası doğasını tanıyacaksınız.
 • Çeviri ve dilin ayrılmaz parçası olan farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Şiirden patentlere, kullanma kılavuzlarından reklam afişlerine kadar geniş bir yelpaze içinde, farklı metin türlerinde uzmanlaşacaksınız.
 • İkinci bir yabancı dil öğreneceksiniz.
 • Günümüzde dil hizmeti sektörünün olmazsa olması çeviri teknolojilerini öğrenecek ve kullanacaksınız.
 • Bir çeviri araştırmacısı için gerekli zengin kaynakları sunan İSAM Kütüphanesi’nden yararlanabileceksiniz.
 • Çeviri amaçlı araştırma tekniklerini öğreneceksiniz.
 • Geçmişten günümüze çeviri kuramlarını tanırken, kuramın uygulama ve eleştiriyle bağlarını kurabileceksiniz.
 • Alanlarında uzman, öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacaksınız.

 İş Olanakları Nelerdir?

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Programı mezunları aşağıdaki kurumlarda iş imkanı bulabileceklerdir:

 • Dil hizmeti ve çeviriye gereksinim duyan özel ya da kamu kurum ve kuruluşları (bakanlıklar, belediyeler, bankalar, vb.)
 • Uluslararası kuruluşlar (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.)
 • Uluslararası veya ulusal ölçekte dil hizmeti veren şirketler
 • Reklam şirketleri
 • Yayınevleri
 • Teknik metin yazarlığı gereksinimi duyan üretim ve dokümantasyon şirketleri