İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Yandal Programı

Üniversite Senatosunun 20.01.2022 tarih ve 2022/02-1 sayılı karar eki        EK-1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

İNGİLİZCE MÜTERCİM ve TERCÜMANLIK  LİSANS PROGRAMI

YANDAL ÖĞRETİM PROGRAMI

Alınması Gereken Dersler
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE 101 Introduction to Translation I Z 2 1 0 3 6
TRE 102 Introduction to Translation II Z 2 1 0 3 6
TRE109 Translation Technologies I Z 1 1 0 2 3
TRE110 Translation Technologies II Z 1 1 0 2 3
TRE205 Machine Translation Z 2 1 0 3 3
TRE 104 Intercultural Communication II Z 2 1 0 3 6
TRE 303 Translation Theory and Criticism Z 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE S 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE S 3 0 0 3 5
TOPLAM   19 6 0 25 42
TOPLAM KREDİ   25 42