Mütercim-Tercümanlık İngilizce Yandal Programı

Çeviribilim Bölümü
 İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nda Yandal için 
Alınması Gereken Dersler 
             
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
MTI 101 INTRODUCTION TO TRANSLATION I 3 0 3 6 9
MTI 102 INTRODUCTION TO TRANSLATION II 3 0 3 6 9
MTI 103 INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS I 3 0 3 6 8
MTI 104 INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS II 3 0 3 6 8
MTI 201 TRANSLATION TECHNOLOGIES I 3 0 3 5 7,5
MTI 305 TRANSLATION THEORY AND CRITICISM 3 0 3 5 7,5
  AREA ELECTIVE 3 0 3 5 7,5
  AREA ELECTIVE 3 0 3 5 7,5
  TOPLAM 24 0 24 44 64
             
Üniversite Senatosunun 23.08.2016 tarih ve 2016/09-7 sayılı karar eki     EK. 8