İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Çift Anadal Programı

Üniversite Senatosunun 17.02.2023 Tarih ve 2023-05-2 Sayılı Karar Eki   EK-18

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK LİSANS PROGRAMI (%100 İngilizce)
ÇİFT ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE101 Introduction to Translation I Z 2 1 0 3 6
TRE109 Translation Technologies I Z 1 1 0 2 3
  FOREIGN LANGUAGE I Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   5 6 0 9 16
TOPLAM KREDİ   9 16
 
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE102 Introduction to Translation II Z 2 1 0 3 6
TRE104 Intercultural Communication II Z 2 1 0 3 6
TRE110 Translation Technologies II Z 1 1 0 2 3
  FOREIGN LANGUAGE II Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   7 7 0 12 22
TOPLAM KREDİ   21 38
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE205 Machine Translation Z 2 1 0 3 3
TRE203 Translation Oriented Text Analysis Z 2 1 0 3 5
INTE207 Introduction to Community Interpreting  Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE II Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   6 6 0 13 18
TOPLAM KREDİ   34 56
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE208/
TRE210
Technical Writing/Introduction to Project Management Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE IV Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   4 5 0 7 10
TOPLAM KREDİ   41 66
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  AREA ELECTIVE/INTE301 Consecutive Interpreting S/Z 2 1 0 3 3
TRE303 Translation Theory and Criticism Z 3 0 0 3 5
  FOREIGN LANGUAGE V Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   7 4 0 10 15
TOPLAM KREDİ   51 81
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  AREA ELECTIVE/INTE306 Onsight Interpreting S/Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE VI Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   4 5 0 7 10
TOPLAM KREDİ   58 91
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE403/ INTE403 Translation and Project Management/Community Interpreting in Legal and Healthcare Settings Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE VII Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   4 5 0 7 10
TOPLAM KREDİ   65 101
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRE408/ INTE406 Translation of Specific Subject Matter/ Conference Interpreting  Z 2 1 0 3 3
  FOREIGN LANGUAGE VIII Z 2 4 0 4 7
TOPLAM   4 5 0 7 10
TOPLAM KREDİ   72 111
TOPLAM KREDİ   111
               
Toplam Bölüm Dersleri 156 Kredi 240 AKTS  
Zorunlu Bölüm Dersleri 82 Kredi 135 AKTS  
Zorunlu Yabancı Dil Dersi 32 Kredi 56 AKTS  
Çift Anadal Dersleri 72 111 AKTS  
Çift Anadal Dersleri / Bölüm Dersleri (%)   111 / 240 (%46)  
               
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri
KOD DERSİN ADI  Z/S T U L K AKTS
PFE201 Eğitime Giriş  S 3 0 0 3 4
PFE203 Eğitim Psikolojisi  S 3 0 0 3 4
PFE202 Öğretim İlke ve Yöntemleri  S 3 0 0 3 4
PFE204 Öğretim Teknolojileri S 2 0 0 2 3
PFE301 Sınıf Yönetimi  S 2 0 0 2 3
PFE303 Rehberlik ve Özel Eğitim  S 3 0 0 3 4
PFE302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 4
PFE401 Özel Öğretim Yöntemleri S 3 0 0 3 4
PFE402 Öğretmenlik Uygulaması S 1 8 0 5 10
  GENEL TOPLAM   23 8 0 27 40
               
Koşullar
1. Öğrenci, 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersiyle birlikte toplamda 72 kredi / 111 AKTS bölüm dersini tamamlamakla yükümlüdür.
2. 4. yarıyılda belirtilen TRE208 ve TRE210 derslerinden yalnızca biri danışman onayıyla seçilecektir.
3. 5. yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ ve INTE301 derslerinden yalnızca biri danışman onayıyla seçilecektir. İlgili yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ dersi yerine, öğrenci önceki veya sonraki dönemlerde açılan ALAN SEÇMELİ derslerinden herhangi birini alabilir. Sözlü çeviri sınavına girmek isteyen öğrenciler ise INTE301 kodlu dersi almalıdır.
4. 6. yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ ve INTE306 derslerinden yalnızca biri danışman onayıyla seçilecektir. İlgili yarıyılda belirtilen ALAN SEÇMELİ dersi yerine, öğrenci önceki veya sonraki dönemlerde açılan ALAN SEÇMELİ derslerinden herhangi birini alabilir. Sözlü çeviri sınavına girmek isteyen öğrenciler ise INTE306 kodlu dersi almalıdır.
5. 7. ve 8. yarıyıllarda öğrenci, uzmanlaşacağı alan doğrultusunda yazılı veya sözlü çeviri derslerini alır. Sözlü çeviri derslerinin seçilebilmesi için, öğrencinin TRE103, TRE104, INTE207, INTE301 ve INTE306 kodlu dersleri almış olması, bu derslerin not ortalamasının BB ve üzeri olması ve bölüm tarafından yapılacak genel kültür, ardıl çeviri ve yazılı metinden sözlü çeviri bölümlerinden oluşan sınavdan en az 90 ve üzeri not alması beklenmektedir.
6. ÇAP kapsamında toplamda 32 kredi / 56 AKTS yabancı dil dersi tamamlama zorunluluğu olduğundan, 5. yarıyılında Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümünde ÇAP’a başvuran öğrenci, eğitiminin uzama olasılığını kabul etmiş sayılır.
7. Bölümümüzün eğitim dili %100 İngilizce olduğundan, öğrencilerin ÇAP’a kabulü için başvuru süreci sonunda İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenecek İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan en az 70 almaları gerekmektedir.